Jokaisessa yrityksessä on hiljaista, arvokasta tietoa, jonka säilyminen yrityksessä on kullan arvoista. Puhuttaessa osaamisen johtamisesta tiedostetaan usein myös hiljaisen tiedon keräämisen tärkeys. Miksi se kuitenkin jää helposti puheeksi? Kiire ja tiedon keräämisen vaikeus saavat johdon siirtämään asiaa tuonnemmaksi. Jotkut eivät halua osaa tai ehdi jakamaan tietoaan seuraajalle tai työtovereille.

Nykypäivän yrityksissä ei ole varaa palkata ylimääräisiä varahenkilöitä, joten hiljaisen tiedon kerääminen on ainoa keino turvata jatkuvuuden ja taata osaamisen säilymisen yrityksessä. Hiljainen tieto jatkojalostettuna on kilpailuetu, jota ei kannata jättää käyttämättä.

Evoluo Oy:llä on pitkä kokemus tuotannollisten yritysten kehittämisestä.

HILJAISEN TIEDON JALOSTAMO on kehitetty tämän kokemuksen tuloksena.

Prosessi rakentuu seuraavista osista:

  • Hiljaisen tiedon tunnistaminen
  • Yksilön ja organisaation motivointi tiedon keräämisen hyödyntämiseen
  • Hiljaisen tiedon kerääminen
  • Hiljaisen tiedon mallintaminen, koodaus ja luokittelu
  • Hiljaisen tiedon siirtäminen, edellytykset ja esteet
  • Osaamisen ja tietämyksen hallinta
  • Hiljaisen tiedon jalostaminen, parhaat käytännöt ja menestystekijät

Henkilöstö mukaan kehittämään ja innovoimaan!

Kehittäminen ei ole ainoastaan johdon tehtävä, sillä henkilöstöllä on usein paljon hyödyntämättömiä resursseja, jotka kannatta tuoda koko organisaation käyttöön. Hiljaisen tiedon kerääminen on tärkeää, jotta voidaan poistaa kehittämisen esteet. Koko henkilöstölle suunnatut kehittämiskeskustelut innostavat henkilöstöä innovoimaan ja antavat yritykselle tärkeää tietoa nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Autamme myös asioiden käytäntöön viennissä ja seurannassa!