Johtoryhmä muodostaa toimintamallin koko organisaatiolle. Johtoryhmän toimiva yhteistyö on edellytys yrityksen innovatiiviselle kehitykselle ja tehokkaalle päätöksenteolle. Toimiakseen tehokkaasti johtoryhmällä tulee olla toimintaa tukevat yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet sekä selkeä strategia.

Uudentyyppinen valmennus ravistelee ja auttaa viemään uudet toimintamallit käytäntöön, sekä ohjaa innovatiivisempaan ja tehokkaampaan toimintaan.