Käytössämme on erilaisia työkaluja, jotka auttavat löytämään oikeat kehityskohteet ja oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin.

 • DISC henkilöanalyysi tuottaa tietoa ihmisen luontaisesta käyttäytymistavoista ja vahvuuksista.
 • Wopi™-testi on HR-ammattilaisten työkalu, joka mittaa muun muassa ajattelutapoja, asenteita ja toimintamotiiveja.
 • Päättelykykytesti Reasoning – päättelykykytesti kuvaa loogista päättelykykyämme viidellä eri osa-alueella.
 • 360°-arviot johdolle, esimiehille ja päälliköille
 • Johtoryhmäarviot
 • Johtajuusarviot- ja kyselyt
 • Esimiesarviot
 • Ryhmäanalyysit
 • Henkilökohtainen ohjaus
 • Henkilöarvioinnit ja -analyysit
 • Henkilöhaastattelut
 • Kehitys- ja kehittämiskeskustelut
 • Systeeminen fasilitointi
 • Työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyt