Muutos­johtamisen edelläkävijä Strateginen HR-kumppani

  • Tarvitsetko apua liiketoiminnan kehittämisessä tai rekrytoinnissa?
  • Onko yrityksesi arjessa näkymätön käsijarru päällä?
  • Onko henkilöstöllä motivaatio hukassa?
  • Kaipaako esihenkilötyö tehostamista?
Teleste
Turun Vesihuolto
Leko Group
Siirtoruuvi
Rauman Akku
Promeco
Pimatic
Eskimo
Vilmet
Polarteknik
Thermisol
Lehtosen Konepaja
Leimet
Aslemetals
FresCo Ravintolat
JS LVI-urakointi Oy
PKV
Leko Fans
Peiron
Kaskenoja Oy
Ulefos
Joleikon
Lokari – Leo Laine Oy
Seloy
Hietakulma
Porin Elementtitehdas
Mitron
SHT Tukku Oy
SataCom
Päämääränä vahvempi kilpailukyky • Evoluo Oy

Päämääränä vahvempi kilpailukyky

Evoluo Oy auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa entistä kilpailu­kykyi­semmäksi. Menestyksen avaimia on tarjolla yrityskulttuurin muutoksen kautta. Konsultointini ei ole pelkkää koulutusta, sillä Evoluo auttaa myös suunnitelmien viemisessä käytäntöön.

Minulla on lähes 20 vuoden monipuolinen kokemus yritysten eri osa-alueiden kehittämisestä ja menestyksen tukemisesta. Erityisen vahvaa näyttöä minulla on teollisuusalan yritysten tukemisesta.

Evoluolle luontevia toimialoja ovat mm. metalli- ja teknologiateollisuus. Tuttua toimialoja ovat myös pakkaus- ja elintarviketeollisuus, kaupan ala, rakennusala, elektroniikkateollisuus, sekä energia- ja sähköntuotanto.

Päämääränä vahvempi kilpailukyky • Evoluo Oy

Räätälöidyt kokonaisuudet yrityksille

Yrityksen omista tarpeista lähtevät kehitysprosessit voivat sisältää valmennusta, suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Räätälöidyt valmennukset, kehitysohjelmat ja työpajat auttavat kehittämään yritystoimintaa ja vahvistamaan henkilöstön osaamista. Monipuolisen ja pitkän kokemuksen ansiosta löydän toimivat ratkaisut eri tilanteisiin ja saan vietyä ne tehokkaasti käytäntöön.

Tavoitteellisen kehityksen ja pysyvien muutosten edellytys on vastuullinen ja luotettava yhteistyökumppanuus. Pitkä kokemukseni ja sitoutumiseni yhteiseen toimintaan ovat käytettävissänne.

Räätälöidyt kokonaisuudet yrityksille • Evoluo Oy
Elise Kantoniemi • Evoluo Oy

Elise Kantoniemi

Minulla on liki 20 vuoden kokemus tuotannollisten yritysten toimintaympäristöjen kehittämisestä ja niistä saaduista todennettavista tuloksista. Toimintatapani on käytännönläheinen, ihmisiä arvostava ja positiivinen. Suunnitelmat viedään onnistuneesti käytäntöön, jolloin lopputulos on positiivinen.

Toimintatapani

Kokemuksesta tiedän, että asioiden otsa rypyssä puntarointi ei johda aktiiviseen muutokseen. Ihmistä arvostavilla, positiivisilla ja käytännönläheisillä teoilla päästään parhaisiin tuloksiin.

Onnistuminen vaatii seurantaa, mentorointia, kannustusta ja joskus pientä potkimista eteenpäin. Jokainen ihminen ja yritys on erilainen, siksi on tärkeää valita jokaiselle asiakkaalle paras toimintamalli erikseen.

Evoluon arvot

Jatkuva kehittyminen

Ihmisen elämänmittainen kehitys ja kyky uudistua ovat myös yrityksen tärkeä menestystekijä.

Arvostus

Asiakkaiden, mutta myös kaikkien ihmisten arvostus luovat hyvät puitteet luottamukselliselle yhteistyölle.

Positiivisuus

Asioita voi tehdä otsa rypyssä, mutta positiivinen asenne johtaa nopeammin parempiin tuloksiin. Positiivisuus lisää energiaa ja innovatiivisuutta ympärilleen.