Esimies- ja johtaja­valmennukset

Elise Kantoniemi • Evoluo Oy

Räätälöidy valmennuksen johtamistyön tueksi

Elise Kantoniemi on yritysmaailman lainalaisuuksia ja ihmisyyttä ymmärtävä valmentaja yritysjohdolle ja johtajille. Business-maailmassa esimiehet ovat tärkeitä esikuvia ja yrityksen käyntikortteja. Onnistunut esimiestyö on lisäksi merkittävin työntekijöiden motivaatioon vaikuttava tekijä.

Käytännönläheiset ratkaisut johtamistyöhön

Minulla on pitkä kokemus esimiesten ja johtajien valmennuksista. Jokainen valmennus räätälöidään yrityksen ja kunkin esimiehen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on antaa käytännön ratkaisuja oman työn arkeen. Yhdessä löydämme avaimet hyvään johtamiseen esimiesten omista vahvuuksista.

Valmennusten tavoitteena on yrityksen strategian mukainen toiminnan tehostaminen ja hyvä henkilöstön johtaminen. Räätälöidyn valmennuksen avulla saa keinoja uudistaa omaa työskentelytapaa sekä tukea haastaviin tilanteisiin.

Evoluo Oy tarjoaa valmennuksiin osallistujille täyden tuen valmennusjaksojen välillä ja myös niiden jälkeen.

Elise Kantoniemi • Evoluo Oy

Valmennukset johtoryhmille

Johtoryhmä muodostaa toimintamallin koko organisaatiolle. Johtoryhmän toimiva yhteistyö on edellytys yrityksen innovatiiviselle kehitykselle ja tehokkaalle päätöksenteolle. Toimiakseen tehokkaasti johtoryhmällä tulee olla toimintaa tukevat yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet sekä selkeä strategia.

Evoluon valmennus johtoryhmille ravistelee ajatusmalleja ja auttaa viemään uudet toimintatavat käytäntöön. Tavoitteena on ohjata johtoryhmiä innovatiivisempaan ja tehokkaampaan toimintaan.

Valmennukset johtoryhmille • Evoluo Oy

Mitattavat tulokset motivoivat muutokseen

Johtoryhmille suunnatut valmennukset ovat käytännönläheisiä ja niiden sisältö suunnitellaan vastaamaan yrityksen ajankohtaisia tarpeita. Valmennuksissa ei pelkästään keskustella, vaan niissä tehdään konkreettisia muutoksia.

Valmennuksiin sisältyy jälkiseurantaa. Kartoituskyselyiden tulokset ovat mitatattavia ja saadut tulokset ohjaavat kehittämään johtoryhmätyötä edelleen.

Ota askel kohti parempaa johtamista ja tilaa koulutuskokonaisuus.